Żerdziny

 
 

Prognoza pogody

Jest ona dla Raciborza, ale my jesteśmy bardzo blisko więc i nas dotyczy.